Budowa kotłów grzewczych

Kocioł centralnego ogrzewania to urządzenie , w którym woda będąca nośnikiem ciepła krąży w obiegu centralnego ogrzewania i jest podgrzewana przy użyciu spalania paliwa stałego, gazowego lub ciekłego. Paliwem do kotłów grzewczych może być drewno, torf, węgiel kamienny lub brunatny, koks, benzyna, olej, gaz ziemny i biomasa. W skład kotła wchodzi palenisko. Jest to miejsce, w którym spala się paliwo, czyli następuje zamiana energii paliwa w ciepło. Palenisko kotła musi być wykonane w wytrzymałego materiału. Najczęściej paleniska są żeliwne bądź stalowe. Miejsce przeznaczone do spalania gazów wytwarzanych podczas spalania paliw to komora spalania. W skład kotła wchodzić mogą również zasobniki i podajniki paliwa. Urządzenie, dzięki któremu do wody trafia ciepło wytworzone w procesie spalania paliw a to wymiennik ciepła, dzięki któremu następnie podgrzana woda trafia do rur centralnego ogrzewania. W nowoczesnych kotłach grzewczych w skład wyposażenia wchodzić mogą jeszcze regulator temperatury, dzięki któremu można regulować temperaturę wody osiąganą w momencie tłoczenia jej w ciąg centralnego ogrzewania. Również w skald mogą wchodzić czujniki ciepła, które ustawione w dowolnych częściach mieszkania podają informacje o temperaturze powietrza w mieszkaniach i w momencie, kiedy temperatura spada automatycznie włącza się kocioł grzewczy. Zabezpieczeniem w przypadku używania kotła na gaz może być czujnik gazu, który sygnalizuje nieszczelność układu centralnego ogrzewania i automatycznie wyłącza podawanie paliwa gazowego.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja największa pasja. Na serwisie znajdziesz wiele artykułów dotyczących projektowania domów, sprzedaży nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !