Klasyfikacja kotłów grzewczych

Kotły grzewcze możemy sklasyfikować w różny sposób ze względu na przyjęte kryteria. Ze względu na moc kotły klasyfikujemy na kotły małej, średniej i dużej mocy. Biorąc pod uwagę konstrukcje pieca klasyfikacji możemy dokonać na kotły stalowe, żeliwne i specjalne. Dzieląc kotły ze względu na czynnik przenoszący ciepło mamy kotły wodne niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe, gdzie nośnikiem ciepła jest woda oraz kotły parowe. W drugim przypadku nośnikiem ciepła jest para wodna. Także są dwa warianty kotłów ze względu na sposób spalania paliwa. Są to kotły ze spalaniem dolnym i spalaniem górnym. Kotły mogą być stałe i i przenośne. Biorąc pod uwagę stosowane paliwo , kotły dzielimy na kotły na paliwo stałe, ciekłe i gazowe a także kotły elektryczne. W piecach zastosowane mogą być palniki nadmuchowe, atmosferyczne bądź retorowe. Ze względu na kryterium spełnianych funkcji piece mamy jednofunkcyjne, wyłącznie do podgrzewania wody w centralnym ogrzewaniu bądź dwufunkcyjne , które podgrzewają również wodę bieżącą. Kotły mogą być z obiegiem grawitacyjnym bądź obiegiem wymuszonym. W takim przypadku klasyfikujemy kotły ze względu na sposób obiegu czynnika grzewczego. I jeszcze jedna klasyfikacja piecy centralnego ogrzewania, gdzie kryterium podziału są rozwiązania konstrukcyjno- technologiczne. Wówczas mamy kotły z zasypem ręcznym, kotły półautomatyczne oraz kotły z automatycznym podawaniem paliwa.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja największa pasja. Na serwisie znajdziesz wiele artykułów dotyczących projektowania domów, sprzedaży nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !