Kocioł odzyskujący ciepło

Jednym z celów technologicznych jest maksymalizacja zysków i minimalizacja strat związanych z pracą danego urządzenia. Nie inaczej jest w przypadku rożnego rodzaju kotłów. W ten sposób powstał kocioł odzyskowy, którego wytwornica pary odzyskuje ciepło, które następnie pożytkowane jest na wytworzenie pary wodnej przegrzanej w obiegu turbiny parowej. W układach bez zastosowania tego typu konstrukcji energia ta byłaby wyrzucana do otoczenia co stanowiłoby spora stratę wylotową. Zastosowanie kotła odzyskowego polega na połączeniu technicznym i termodynamicznym obiegów turbiny gazowej i turbiny parowej co z kolei tworzy układ parowo-gazowy. W ten sposób mamy możliwość wytworzenia pary kosztem energii cieplnej spalin, które opuszczają turbinę gazową. Do składu tego typu kotłów zaliczymy podgrzewacz wody, parownik z walczakiem, przegrzewacz pary, dodatkowe wymienniki ciepła oraz urządzenia pomocnicze takie jak na przykład pompa obiegowa. Najprostsze wersje kotła odzyskowego nie są jednak maksymalnie wydajne. Podstawowe rozwiązania nie zapewniają optymalnego połączenia, przez co większość energii cieplnej jest utracona. Dlatego stosuje się dwa lub trzy obiegi o różnych ciśnieniach, z którego każdy składa się z parownika, podgrzewacza wody i przegrzewacza pary. Czasami wewnątrz kotła montuje się również urządzenia do odazotowania spalin, które mają za zadanie usuwanie tlenków azotu ze spalin.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja największa pasja. Na serwisie znajdziesz wiele artykułów dotyczących projektowania domów, sprzedaży nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !