Wykorzystując zjawisko fluidyzacji

W warunkach przemysłowych do wytworzenia energii cieplnej wykorzystuje się zjawisko fluidyzacji. Jest to proces w którym wytwarza się dynamiczna zawiesina, czyli tzw. złoże fluidalne, złożone z drobnych cząsteczek ciała stałego w strumieniu gazu lub cieczy. Cząstki są w nieustannym ruchu przez co warstwa ta przypomina wrzącą wodę. Fluidyzacja wykorzystywana jest w elektrowniach i elektrociepłowniach do spalania miału węglowego w kotłach fluidalnych. Kotły te możemy podzielić na kotły z cyrkulacyjną warstwą fluidalną oraz z pęcherzową warstwą fluidalną. Spalanie w tych kotłach odbywa się w temperaturach między 750-950 °C. Schodząc poniżej tych temperatur pogorszeniu ulegają warunki utleniania się węgla czego skutkiem jest powstanie CO. W przypadki gdy temperatury osiągają wyższy pułap niż wcześniej założony następuje spiekanie i mięknięcie popiołu. Z tego powodu złoże traci charakter sypki. Odpowiednia temperaturę rygluje się poprzez regulacje strumienia wytwarzającego i odbieranego w złożu ciepła. Właśnie dlatego do złoża doprowadza się materiał warstwy fluidalnej. Spora zaleta tego typu kotłów jest łatwe odsiarczanie i odazotowanie spalin. Jest to jeden z sposobów na zapewnienie ciepła w wielu polskich domach i mieszkaniach. Dzięki sporej wydajności oraz niskim kosztom inwestycyjnym jest to jeden z najlepszych sposobów dostarczania ciepła. Tym bardziej, że wykorzystuje on surowiec którego w naszym kraju nie brakuje.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja największa pasja. Na serwisie znajdziesz wiele artykułów dotyczących projektowania domów, sprzedaży nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !